Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www: Zaufanaksiegowa.waw.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu usług takich jak formularze kontaktowe wysyłane poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: „MDT Małgorzata Drygalska” z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 3/26, 05-820 Piastów, NIP 5341078201, REGON 010979766

3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

4. Wewnętrzne procedury i zalecenia, które stosujemy przy obsłudze Serwisu mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Są w zgodzie z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: – poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, – poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego oraz w celach marketingowych.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji, zaprzestania przetwarzania i usunięciach swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w Polityce Prywatności Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać

Data powstania Polityki Prywatności: 1/01/2022 Data naniesienia ostatniej zmiany w Polityce Prywatności: 1/01/2022